Domov Vloge - obrazci

Vloga za izdajo dovoljenja za priklop na kanalizacijsko omrežje

Osnovni podatki
Strošek upravne takse: 22,60 EUR
TRR za nakazilo: SI56 0110 0553 0309 145
Referenca: 11 76520-7111002-03540417
Zahtevano digitalno potrdilo : NE