Zahteva za izdajo potrdila o pravnomočnosti

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE