Vloga za izdajo projektnih pogojev za gradnjo in izvedbo priključka v varovalnem pasu ceste

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE