Domov Vloge - obrazci Obrazci in vloge

Vloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam za gradnjo in priključitev na občinsko cesto

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE