Pobuda za spremembo občinskega prostorskega plana

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE