Domov Vloge - obrazci

Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalni pas občinske ceste

Osnovni podatki
Strošek upravne takse: 40,70 EUR
TRR za nakazilo: SI56 0110 0553 0309 145
Referenca: 11 76520-7111002-03710117
Zahtevano digitalno potrdilo : NE