Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Cerkvenjak v letu 2019

11.03.2019
Splošno
11.03.2019
11.03.2019
29.03.2019 do 00.00
672-01/2019
Javni razpisi in javni natečaji
Kontaktni podatki
Valerija Toš
02 729 57 00