Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik Veberič Boris
  • namestnica predsednika Polona Markovič
  • članica Sonja Gregorec
  • članica Nataša Šalamun
  • član Danijel Kuri
  • članica Jasmina Bratkovič
  • članica Anica Borko
  • član Franc Kocuvan