Splošni pogoji in avtorske pravice

Splošne določbe

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) spletnega mesta E-obcina.si (in podrejeno cerkvenjak.si ter cerkvenjak.e-obcina.si) (v nadaljevanju spletno mesto) se nanaša na pogoje uporabe vseh vsebin ter storitev tega spletnega mesta.

Namen spletnih strani

Namen tega spletnega mesta je omogočiti elektronski stik in e-poslovanje z uporabniki. Tako so vsebine ter polja za dodajanje le-teh oblikovana z namenom splošne predstavitve, posredovanja novic in obvestil, informacij o storitvah in drugih vsebin, ki jih uskladita Občina Cerkvenjak kot naročnik in podjetje Sigmateh d.o.o. kot izvajalec.

Naročanje na obveščanje

Uporabniki se lahko naročijo na prejemanje obvestil po elektronski pošti, SMS obvestilih ali katerem koli drugem mediju. Pri tem ne Občina Cerkvenjak kot naročnik, ne podetje sigmateh d.o.o.kot izvajalec ne jamčita za vsakokratno in vsebinsko popolnoma pravilno prejemanje obvestil.Občina Cerkvenjak in izvajalec si pridržujeta pravico tako do vsebinskih kot tehničnih napak.

Pravica uporabe

Vse vsebine storitev spletnega mesta so avtorsko pravno zaščitene kot individualna stvaritev oz. kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Vsebine tega spletnega mesta je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, če posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedena točna povezava do vira.

Druge pravice

Vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu, so pridržane.

Prevzemanje odgovornosti

Podjetje Sigmateh d.o.o. kot ponudnik storitev, ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za ažurnost in točnost podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Občina Cerkvenjak si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršen koli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Podjetje Sigmateh d.o.o. kot ponudnik storitev, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki sodeluje pri upravljanju spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Spletne strani spletnega mesta lahko vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, za vsebino in ne/delovanje katerih ne prevzemamo odgovornosti.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb kateregakoli dela splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Spremenjeni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh spletnega mesta.

Pristojnost za spore

Za vse morebitne spore, nastale zaradi uporabe ali neuporabe tega spletnega mesta je pristojno sodišče v Mariboru. Za spore se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

Veljavnost splošnih pogojev

Ta različica splošnih pogojev velja od 7.9.2017.

Sigmateh d.o.o., Maribor