Vloga za izdajo dovoljenja za priklop na kanalizacijsko omrežje

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka