Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Pravna podlaga za izvedbo postopka