Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov