;

Režijski obrat in izvajanje gospodarskih javnih služb