Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka