Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Organizacijska enota

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov