Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Predsednik, Boris Veberič
 • Namestnica predsednika, Polona Markovič
 • Članica, Nataša Šalamun
 • Namestnik članice, Franc Bratkovič
 • Član, Feliks Fekonja
 • Namestnik člana, Ivan Janez Pučko
 • Član, Mirko Kozar
 • Namestnik člana, Janez Dimec
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednik, Veberič Boris
 • namestnica predsednika, Polona Markovič
 • članica, Sonja Gregorec
 • članica, Nataša Šalamun
 • član, Danijel Kuri
 • članica, Jasmina Bratkovič
 • članica, Anica Borko
 • član, Franc Kocuvan