;

Predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije - Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo

25.04.2018