PROJEKTI SOFINANCIRANI IZ EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
Občina Cerkvenjak