Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve

20. 7. 2021