ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OSNOVNE ŠOLE CERKVENJAK - VITOMARCI

520.392,59 €
Evropski strukturni in investicijski skladi
176.350,10 €
Zaključeno
Povezava
Cerkvenjak 24, 2236 Cerkvenjak