Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih prečrpališč v Občini Cerkvenjak za leto 2021

30. 6. 2021
30.06.2021
Javni razpisi in javni natečaji
17.09.2021 do 00:00
4103-0020/2021
29.06.2021
Marko Kocbek
obcina@cerkvenjak.si
02 729 57 00