JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI CERKVENJAK ZA LETO 2022

16. 2. 2022
16.02.2022
24.11.2022 do 15:00
9.000,00 €
610-0001/2022
09.02.2022
Metka Lah Simonič
02 729 57 00