Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih prečrpališč v Občini Cerkvenjak

14. 4. 2022
14.04.2022
Javni razpisi in javni natečaji
09.09.2022 do 10:00
15.000,00 €
4103-0014/2022
13.04.2022
Marko Kocbek
obcina@cerkvenjak.si
02 729 57 00