JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V LETU 2017

27.07.2017
Splošno
27.07.2017
27.07.2017
27.10.2017 do 10.00
Javni razpisi in natečaji
Kontaktni podatki
Marko Kocbek
02 729 57 00